U bent hier:  

Afdeling bodemonderzoek

Opmetingen Gent

Ons bureau is erkend als "bodemsaneringsdeskundige type 2". Wij staan ten dienste van een zeer divers cliënteel : bedrijven, particulieren, notarissen, advocaten, openbare besturen, intercommunales, projectontwikkelaars, …

Bij de opmaak van de dossiers worden steeds de belangen van onze klanten zo optimaal mogelijk behartigd : de aanwending van de beste technieken en continue budgetbewaking zijn belangrijke aandachtspunten.

We beschikken over een eigen veldploeg, die volledig uitgerust is om snel en deskundig bodem- en grondwaterstalen te nemen. Alle mogelijke proeven en metingen worden door speciaal opgeleide medewerkers uitgevoerd volgens de “codes van goede praktijk”. Door het uitvoeren van het veldwerk in eigen beheer staat ASSET garant voor een correct onderbouwd dossier.

 

De analyses worden uitgevoerd door een erkend laboratorium.

3-D scan

 

Volgende studies worden door ons behandeld :

  • oriënterende bodemonderzoeken
  • beschrijvende bodemonderzoeken
  • bodemsaneringsprojecten
  • technische verslagen grondverzet
  • milieukundige begeleiding bij saneringsprojecten
  • milieujuridisch advies in het kader van het bodemdecreet / VLAREBO

Onze specialisten worden ook vaak aangesteld als gerechtsdeskundige in bodemdossiers.

Webcreatie Amazing Things