U bent hier:  
laserscanning

Afdeling wegen- en rioleringsontwerp

Ingenieursbureau ASSET heeft meer dan 30 jaar ervaring met betrekking tot het opmaken van wegen- en rioleringsdossiers.

  • ontwerp van rioleringsstelsels
  • ontwerp van wegenis
  • uitvoeren van hydrodynamische modelleringen
  • ontwerp van collectoren
  • afkoppelingsstudies voor rioleringen (op private percelen, voor bedrijven, op openbaar domein)
  • verkavelingsontwerp
  • ontwerp van KMO-zones


De dossiers worden uitgewerkt volgens opgelegde typebestekken, of volgens de richtlijnen en wensen van de klant. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met eventuele subsidiëringsmogelijkheden, hergebruik van hemelwater, gescheiden rioleringssystemen, de herwaardingen van grachtenstelsels,..

 

 

De ontwerpafdeling wordt in opdracht van openbare besturen, intercommunales, bedrijven en particulieren ingezet.

Volume- en grondverzetberekeningen behoren ook tot de mogelijkheden, net zoals de aanmaak van lengte- en dwarsprofielen.

ASSET kan tenslotte ook instaan voor de opmaak van vergunningsaanvragen.

Tenslotte beschikken we ook over afkoppelingsdeskundigen : dit zijn medewerkers die gespecialiseerd zijn in het opmaken van afkoppelingsdossiers, met als doel om regenwater en afvalwater te scheiden, rekening houdend met de reeds bestaande infrastructuur. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de kostenminimalisatie.

Webcreatie Amazing Things