laserscan
opmetingen Gent
3-d scanning Gent

Over ingenieursbureau ASSET

In 1985 werd door Frank en Dirk Vormezeele de naamloze vennootschap “ASSET” opgericht. ASSET stond destijds voor “Algemeen Servicebureau voor Survey en Tekensystemen”. De bedoeling was om allerhande opmetingen uit te voeren met behulp van elektronische meetapparatuur en de opmeetgegevens te verwerken tot digitale tekeningen. Nu lijkt dit allemaal evident, maar op dat ogenblik vergde dit heel zware investeringen in software, computers en competent personeel.

Vandaag beschikt ASSET meer dan ooit over een heel performante topografie-afdeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste meetapparatuur.

Door de vele contacten die werden gelegd met openbare besturen, intercommunales en bedrijven, evolueerde ASSET al snel naar een ontwerpbureau voor wegen en rioleringen. Naast heel wat kleinere opdrachten, werden in 1994 de eerste Aquafin-studies aangevat. Door contacten met diverse bevriende studiebureaus werd ASSET ook in heel wat andere interessante projecten betrokken, zoals de studies rond de Hogesnelheidslijnen.

Vermits er heel wat vragen kwamen voor de opmaak van bouw- en milieuvergunningsdossiers, werd deze activiteit gaandeweg ook verder uitgebouwd. Veiligheidscoördinatie en externe milieucoördinaties waren op hun beurt een logisch verlengde voor deze specialiteit.

In 1995 sprong ASSET op een nieuw marktsegment : bodemonderzoeken. Al snel werd ASSET erkend als bodemsaneringsdeskundige (eerst type 1 ; sinds 2002 type 2). Naast het opmaken van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken kan men vandaag bij ons terecht voor de opmaak van bodemsaneringsprojecten en technische verslagen grondverzet.

Vanaf 2005 is ASSET zich ook gaan specialiseren in de opmaak van grootschalige rioolinventarisaties en de daaraan gekoppelde opmaak van riooldatabanken. Deze opdrachten worden vooral uitgevoerd in opdracht van rioolbeheerders (TMVW, Infrax, Aquafin, …) Hiervoor beschikt ASSET over volledig uitgeruste en specifiek daartoe opgeleide meetploegen.

Als logisch verlengde van haar specialisaties, beschikt ASSET nu ook over een afdeling die zich toelegt op afkoppelingsdossiers voor riolering op private percelen, en de daaraan gekoppelde controles en keuringen.

Ruim 30 jaar na haar oprichting kan ASSET zich terecht profileren als een multidisciplinair studiebureau, waarbij flexibiliteit, kwaliteit en klantentevredenheid hoog in het vaandel staan.

Er wordt gewerkt vanuit twee vestigingen, nl. vanuit Gent (afdeling Oost-Vlaanderen) en vanuit Wingene (afdeling West-Vlaanderen).