Asbestinventaris en sloopopvolgingsplannen

Neem contact met ons op.

Asbestinventarisatie en sloopopvolgingsplannen conform Tracimat

Sinds 1995 is het opstellen van een asbestinventaris voor elke werkgever verplicht ter bescherming van de werknemers. Het doel hiervan is de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels tot een minimum te beperken. Het inademen van asbeststof is schadelijk voor de gezondheid en kan onder andere longvlieskanker veroorzaken. In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemingen nog niet over een asbestinventaris beschikken.

Het opstellen en jaarlijks opvolgen van een asbestinventaris van groot belang, zo kunnen de nodige maatregelen worden genomen om u en uw werknemers te beschermen.

ASSET nv kan u van dienst zijn met het opstellen van een asbestinventaris. Nadien kunnen wij ook jaarlijks instaan met de opvolging via een asbestbeheersplan.

Asbestinventaris

NEEM CONTACT MET ONS OP