Offertevraag landmeetkunde

opmeten van wegen, terreinen
opmeten van industriële sites, tankenparken
opmeten van tankstations, gebouwen, installaties
GPS-metingen
opmeten van rioleringssystemen
opmaken van officiële metingsplannen door beëdigde landmeters
plaatsbeschrijvingen
zettingsmetingen, vertikaliteitsmetingen
uitzetten van assen en coördinaten
3D-laserscanning van gebouwen en installaties

* verplicht in te vullen