top of page

Asbest … het laat niemand ongemoeid

Neem contact met ons op.

Het asbestattest

Met als ultieme doel om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken, wil de Vlaamse Regering tegen 2032 al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd vóór 2001, in kaart brengen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een woning of een gebouw dat dateert van vóór 2001 over een asbestattest beschikken. Daarom wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen (inclusief woningen en appartementen) gebouwd vóór 2001. Bij verhuur van deze gebouwen, is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wij kunnen je helpen om een asbestattest te verkrijgen

ASSET heeft meer dan 35 jaar ervaring in diverse vakgebieden, waaronder asbest. Onze asbestdeskundigen zijn erkend door zowel Tracimat als OVAM. Bij ASSET nv ben je aan het juiste adres!

Wat is het asbestattest?

Op het asbestattest zal vermeld worden of er asbest aanwezig is in je woning, in welke staat het asbest is en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Het asbestattest wordt opgemaakt door een asbestdeskundige na een grondige niet-destructieve inspectie. ASSET heeft hiervoor de vereiste erkenning.

Hoe gaan we tewerk?

  • Vraag je offerte aan via onze website (www.asset.be) of stuur een e-mail naar asbestattest@asset.be met jouw offertevraag.

  • Van zodra je de opdracht bevestigd hebt, sturen we je een e-mail met een in te vullen formulier.

  • Na ontvangst van dit formulier volgt een rondgang op een samen afgesproken tijdstip zodat we kunnen nagaan of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

  • Bij asbestverdachte materialen nemen we een staal dat geanalyseerd wordt in een erkend labo.

  • Na verwerking krijg je van ons een overzichtelijke asbestattest

Belangrijk om te weten

De inventarisatie voor een asbestattest is een 'niet-destructief' asbestonderzoek. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden geen wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Mits aangepaste offerte kunnen wij jou ook een destructieve asbestinventaris bezorgen.

ASSET is ook erkend voor het opmaken van sloopopvolgingsplannen

Een sloopopvolgingsplan vervangt de sloopinventaris en is verplicht bij het slopen, ontmantelen of renoveren van:

  • Niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³

  • Residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³

  • Infrastructuur met een af te voeren volume groter dan 250 m³

In een sloopopvolgingsplan wordt een sloopinventaris met bijhorende destructieve asbestinventaris opgemaakt van alle gevaarlijke -en niet-gevaarlijke afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Hierop aansluitend worden ook de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van al deze materialen bekeken. Daarenboven bevat het sloopopvolgingsplan ook de nodige aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Sinds 1 juli 2022 is het ook verplicht om het sloopopvolgingsplan in te dienen bij Tracimat. Tracimat is een organisatie dat de opvolging van de afvalstoffen die vrijkomen tijden de sloop- en afbraakwerken traceert. Milieurisico’s worden hierdoor sterk gereduceerd en een hoogwaardige recyclage wordt mogelijk gemaakt. Eens het dossier conform verklaard wordt door Tracimat, wordt de sloop opgevolgd aan de hand van een controleverslag.

 

Eens het controleverslag een gunstig advies geeft, ontvangt de sloper een verwerkingstoelating. Hierdoor kan het puin afgevoerd worden als laagmilieurisico-profiel (LMRP), wat een voordeligere kostprijs met zich meebrengt. 

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

bottom of page