top of page

ASSET - voor een betrouwbare inventarisatie van het openbaar domein

Neem nu contact met ons op!

Rioolinventarisaties en riooldatabanken

In 2005 startte ASSET nv met een nieuwe activiteit : het uitvoeren van rioolinventarisaties en de hieraan gekoppelde opmaak van riooldatabanken.

De werkwijze is als volgt:

In een eerste fase wordt er zoveel mogelijk beschikbare informatie verzameld om de bovengrondse en ondergrondse opmeting optimaal voor te bereiden en zodoende een grondige kennis op te bouwen over het op te meten gebied. Deze informatie wordt bekomen via verschillende kanalen en wordt eigenhandig verwerkt. Aan de hand van deze gegevens worden er plannen opgemaakt die kunnen gebruikt worden door de bovengrondse en ondergrondse meetploegen.

Daarna kan gestart worden met de grondslagmeting. Rond de contour wordt een net van grondslagpunten geplaatst.

De bovengrondse metingen worden uitgevoerd door één landmeter die beschikking heeft over een one-man Total Station én RTK GPS toestel.

Alle waarden worden op het terrein ingegeven in een veldcomputer.

Het resultaat van al de opmetingen is een xml-bestand dat geïmporteerd kan worden in het zelfgeschreven softwareprogramma HydroNet. Iedere avond wordt de data ingelezen en wordt van alle gemeten putten een kladfiche afgedrukt. Deze wordt door de terreinploeg nog nagezien en gecontroleerd op fouten.

Eens een deelzone volledig boven- en ondergronds is opgemeten wordt de data uit HydroNet in het gewenste softwareprogramma geïmporteerd.

De digitale fiches worden automatisch aangemaakt en dit zowel voor inspectieputten, in- of uitlaten + 7-puntsprofiel, overstorten, pompstations, …

Specifiek voor dit soort opdrachten werden twee nieuwe veldploegen met telkens 3 personen opgestart. Naast de nodige interne en externe opleidingen beschikken deze ploegen over volledig uitgeruste meetwagens en alle nodige meetapparatuur.

Overige terreininventarisaties

Ook voor andere inventarisaties kan je bij ons terecht, zoals inventarisaties van drinkwaterleidingen, inventarisaties van waterlopen, asbest-inventarisaties etc..

bottom of page