top of page

Milieucoördinator & milieu-consultancy door ASSET

Neem contact met ons op.

Adviesbureau voor milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en andere milieudossiers 

Bij de milieuafdeling van ASSET kan je terecht voor administratief-juridische en technische begeleiding van milieudossiers.

Onze ervaren milieuspecialisten staan u bij om uw milieudossiers op een snelle en efficiënte manier op te maken. Hierbij komt de kennis vanuit de andere afdelingen vaak ten goede.

Ervaren milieucoördinatoren die u bijstaan bij uw milieubeleid en –verplichtingen.

Specialisaties:

  • opmaak van milieuvergunningsaanvragen

  • aanvragen omgevingsvergunning

  • externe milieucoördinaties

  • opmaak van meldingsdossiers

  • opmaken van vergunningsaanvragen voor het uitvoeren van technische werken

  • milieusubsidies

  • opmaken van milieujaarverslagen

  • begeleiden bij afvaldossiers

milieu-consultancy
bottom of page