Offertevraag bodemonderzoek

oriënterende bodemonderzoeken
beschrijvende bodemonderzoeken
bodemsaneringsprojecten
technische verslagen in het kader van grondverzet
milieukundige begeleiding bij afgravingen en saneringsprojecten
second opinion bij een reeds eerder uitgevoerd onderzoek
consultancy in het kader van het bodemdecreet / VLAREBO
aanvragen van statuut vrijstelling saneringsplicht
schrapping uit het grondeninformatieregister
studie ontvangende grond
waterbodemonderzoek

* verplicht in te vullen